BLOG

Udostępnienie do publicznej wiadomości Planu połączenia spółki INIS SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku ze spółką CASHBACK SERVICES SP. Z O.O.

Udostępnienie do publicznej wiadomości Planu połączenia spółki INIS SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku ze spółką CASHBACK SERVICES SP. Z O.O.

Udostępnienie do publicznej wiadomości Planu połączenia spółki INIS SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku ze spółką CASHBACK SERVICES SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku

Zarząd spółki CASHBACK SERVICES SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku, przy ulicy Raciborskiej 35A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000764773, posiadającej NIP: 6423215320 oraz REGON: 382164346, o kapitale zakładowym 50 000,00 złotych, niniejszym informuje, iż wspólnie z Zarządem spółki INIS SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku, przy ulicy Raciborskiej 35A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000366948, posiadającej NIP: 6423128785 oraz REGON: 241590680, o kapitale zakładowym 250 000,00 złotych, w dniu 23 lipca 2020 roku dokonał pisemnego uzgodnienia Planu Połączenia spółek INIS SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku ze spółką CASHBACK SERVICES SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku oraz podjął uchwałę o jego przyjęciu. Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki CASHBACK SERVICES SP. Z O.O. (spółka przejmowana) na spółkę INIS SP. Z O.O. (spółka przejmująca) i zostanie przeprowadzone na warunkach określonychw Planie połączenia.

Mając powyższe na uwadze Zarząd spółki INIS SP. Z O.O., działając na podstawie art. 500 § 2¹ KSH, udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości przyjęty Plan Połączenia wraz z jego załącznikami. Plan Połączenia będzie dostępny nieprzerwanie na niniejszej stronie internetowej do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

POBIERZ PLAN POŁĄCZENIA

Pozostałe wpisy

które moga Cię zainteresować

Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dotacja na kapitał obrotowy dla INIS sp. z o.o. w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

API systemu mailingowego INIS jest już dostępne!

Oddaliśmy w ręce naszych klientów nową, bardzo istotną funkcjonalność. Dzięki API, o którym mowa, klienci mogą teraz połączyć system mailingowy INIS ze swoim systemem.

Nativeo - nowoczesna reklama natywna!

Stało się - nowy projekt INIS ujrzał światło dzienne! W tym tygodniu uruchomiliśmy platformę reklamy natywnej Nativeo.

Opinie naszych klientów

Przeczytaj, co mówią o nas inni

BLOG
fb
ln
tw
yt
ig
eu