BLOG

Google Analytics 4 vs. Universal Analytics- nowe podejście do śledzenia i analizowania danych

Google Analytics 4 vs. Universal Analytics- nowe podejście do śledzenia i analizowania danych

Czym jest Google Analytics 4?

Google Analytics 4 to najnowsza wersja platformy do analityki internetowej od Google, zaprojektowana w celu zapewnienia bardziej kompleksowego i skoncentrowanego na użytkowniku podejścia do śledzenia i analizowania danych z witryny. Wprowadza ona nowy model danych i zaawansowane funkcje w celu dostosowania się do stale ewoluującego cyfrowego otoczenia.

Jedną z najbardziej znaczących zmian w GA4 jest przejście z modelu opartego na sesjach na model oparty na zdarzeniach. Oznacza to, że GA4 koncentruje się na śledzeniu indywidualnych interakcji użytkowników (zdarzeń) na stronie internetowej lub w aplikacji, oferując bardziej holistyczny obraz zachowań i interakcji użytkowników. To nowe podejście pozwala firmom uzyskać głębsze zrozumienie doświadczenia użytkownika, podróży klienta i zachowań międzyplatformowych.

GA4 kładzie również duży nacisk na prywatność i zgodę użytkowników. System został zaprojektowany tak, aby gromadzenie i wykorzystywanie danych było zgodne z przepisami o ochronie danych, takimi jak RODO i CCPA. Ponadto GA4 wykorzystuje uczenie maszynowe i analitykę predykcyjną. Dzięki temu zapewnia przydatne informacje i rekomendacje, które pomogą firmom podejmować świadome decyzje w celu poprawy ich obecności w Internecie.

Zaawansowane funkcje raportowania i analizy danych w czasie rzeczywistym umożliwiają firmom lepsze zrozumienie interakcji użytkowników, śledzenie konwersji i optymalizację strategii online.


Raportowanie UA vs. GA4: Porównanie wskaźników

Omówmy po kolei wskaźniki, które nastręczają użytkownikom najwięcej pytań: sesje, średni czas trwania sesji, współczynnik odrzuceń i konwersje.

 

- Sesje

Zarówno w UA, jak i GA4, sesja reprezentuje okres interakcji użytkownika z witryną lub aplikacją. Jednak sesje te są inaczej obliczanej w GA4 i UA, a różnica ta może skutkować mniejszą liczbą sesji obliczonych w GA4 niż w UA.

UA (Universal Analytics) GA4 (Google Analytics 4)
Sesje są oparte na czasie. Domyślnie sesja kończy się po
30 minutach braku aktywności. Oznacza to, że jeśli użytkownik nie wchodzi w interakcję z witryną przez ponad 30 minut, jego bieżąca sesja kończy się, a nowa sesja rozpoczyna się, gdy użytkownik wykona akcję.
Sesje są teraz bardziej zorientowane na zdarzenia
i użytkownika. Sesja rozpoczyna się, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z witryną lub aplikacją, np. klikając stronę, wyzwalając zdarzenie lub wykonując akcję. Sesja może trwać dłużej, jeśli użytkownik pozostaje aktywny.

 

Tak więc kluczowe czynniki, które przyczyniają się do niższej liczby sesji w GA4 w porównaniu do UA, obejmują:

 • Śledzenie skoncentrowane na użytkowniku: 
  GA4 śledzi zaangażowanie użytkowników i interakcje bardziej szczegółowo, co prowadzi do dokładniejszego odwzorowania tego, w jaki sposób użytkownicy faktycznie wchodzą w interakcję z Twoimi treściami.
 • Brak progu czasowego: 
  W przeciwieństwie do 30-minutowego progu nieaktywności UA, GA4 nie ma ustalonego czasu trwania sesji. Zamiast tego rejestruje wszystkie zdarzenia i interakcje użytkowników w określonych ramach czasowych.
 • Brak bezpośredniego zliczania sesji: 
  W GA4 nie zobaczysz bezpośredniej metryki sesji. Zamiast tego zobaczysz zdarzenia i wskaźniki zaangażowania, które zapewniają lepsze zrozumienie zachowań użytkowników.
 • Śledzenie oparte na zdarzeniach: 
  GA4 śledzi zdarzenia bardziej kompleksowo, pozwalając zrozumieć działania użytkowników wykraczające poza tradycyjne odsłony.
 • Śledzenie międzyplatformowe: 
  GA4 został zaprojektowany do pracy na różnych platformach, w tym na stronach internetowych i w aplikacjach, co może prowadzić do różnych wzorców interakcji użytkowników.

W przeciwieństwie do UA, w którym domyślny limit czasu sesji jest ustawiony na 30 minut, ale można go wydłużyć do maksymalnie 4 godzin, GA4 ma regulowany limit czasu sesji, umożliwiając wydłużenie go do maksymalnie 7 godzin i 55 minut. Ma to wpływ na sposób śledzenia sesji użytkowników. Na przykład, w UA, jeśli ktoś opuścił Twoją witrynę na pięć godzin, byłby rzeczywiście liczony jako dwie oddzielne sesje ze względu na maksymalny 4-godzinny limit czasu sesji. W GA4, z wydłużonym limitem czasu sesji, byłyby one liczone jako jedna ciągła sesja, zapewniając dokładniejszą reprezentację zaangażowania użytkowników.

Ważny fakt: W Universal Analytics sesje resetują się o północy, tworząc wiele sesji, jeśli aktywność obejmuje ten czas. W Google Analytics 4 reset sesji zależy od ustawienia strefy czasowej, co pozwala na dokładniejsze śledzenie ciągłych sesji użytkowników, zwłaszcza w różnych strefach czasowych.

 

- Średni czas trwania sesji

Różnica w sposobie obliczania średniego czasu trwania sesji w GA4 w porównaniu do UA jest odzwierciedleniem zmiany filozofii śledzenia z sesji na interakcje użytkownika.

UA (Universal Analytics) GA4 (Google Analytics 4)
Średni czas trwania sesji użytkownika jest obliczany
w sekundach, niezależnie od tego, czy strona internetowa znajduje się na pierwszym planie, czy w tle (z wyłączeniem czasu spędzonego na ostatnio odwiedzanej stronie internetowej).
Średni czas trwania sesji z zaangażowaniem jest obliczany w sekundach i mierzony od rozpoczęcia sesji do momentu uruchomienia eventu unload.

 

W UA średni czas trwania sesji jest obliczany poprzez podzielenie całkowitego czasu trwania wszystkich sesji przez całkowitą liczbę sesji. Mierzy on średni czas, jaki użytkownicy spędzają w witrynie podczas sesji. Ponieważ jednak UA wykorzystuje stały czas trwania sesji (30 minut bezczynności lub koniec dnia), sesje mogą zostać sztucznie skrócone, jeśli użytkownik opuści witrynę i powróci po pewnym czasie. Jeśli nie zostanie to uwzględnione w analizie, może to prowadzić do niedokładności w metrykach średniego czasu trwania sesji.

W GA4 metryka ta jest obliczana jako średni czas trwania sesji z zaangażowaniem w sekundach, mierzony od początku sesji do momentu uruchomienia zdarzenia “unload”. Jest to dokładniejszy pomiar, ponieważ bezpośrednio śledzi czas, jaki użytkownicy spędzają aktywnie w witrynie lub aplikacji, od momentu rozpoczęcia sesji do momentu opuszczenia lub zamknięcia strony.

Należy zauważyć, że w GA4 definicja zaangażowanych sesji jest bardziej szczegółowa i powiązana z określonymi kryteriami. Sesja z zaangażowaniem w GA4 to sesja, w której:

 1. Użytkownik miał 2 lub więcej odsłon.
 2. Użytkownik ukończył zdarzenie konwersji.
 3. Użytkownik osiągnął określony próg czasowy (np. od 10 do 60 sekund), który ustawiłeś.

Ważny fakt: Domyślnie większość raportów w GA4 nie zawiera metryki średniego czasu trwania sesji. Zamiast tego wyświetlany jest średni czas zaangażowania - średni czas, przez jaki aplikacja znajdowała się na pierwszym planie lub strona internetowa utrzymywała skupienie w przeglądarce.

 

- Współczynnik odrzuceń

Zarówno w UA, jak i GA4, implementacja śledzenia zdarzeń i innych interakcji może wpływać na sposób obliczania i interpretowania współczynnika odrzuceń.

UA (Universal Analytics) GA4 (Google Analytics 4)
Współczynnik odrzuceń jest obliczany jako procent sesji jednostronicowych (sesji z tylko jedną interakcją)
ze wszystkich sesji.
Współczynnik odrzuceń jest obliczany jako procent niezaangażowanych sesji.

 

Jeśli zaimplementowałeś wiele zdarzeń śledzenia w UA, także możliwe było, że sesje użytkowników, którzy weszli z nimi w interakcję, ale nie przeglądali dodatkowych stron, były klasyfikowane jako sesje z zaangażowaniem, a nie odrzucone. Mogło to prowadzić do zaniżenia współczynnika odrzuceń. Z drugiej strony, witryny z niewielką liczbą lub bez żadnych śledzonych zdarzeń mogły mieć wyższy współczynnik odrzuceń, ponieważ wszelkie sesje jednostronicowe (nawet te z interakcjami) były liczone jako odrzucone.

W GA4 współczynnik odrzuceń jest obliczany na podstawie obecności zdarzeń zaangażowania, które są określonymi zdarzeniami zdefiniowanymi jako wartościowe interakcje. Zdarzeniami takimi mogą być m.in. konwersje. Jeśli zdarzenie zaangażowania zostanie policzone jako konwersja, sesja, w której wystąpiło to zdarzenie, nie zostanie uznana za odrzuconą, nawet jeśli jest to sesja z pojedynczym zdarzeniem i odsłoną zaledwie jednej strony.

Tak więc, w przeciwieństwie do UA, dodanie śledzenia zdarzeń w GA4 nie ma bezpośredniego wpływu na współczynnik odrzuceń, chyba że pojedyncze zdarzenia są liczone jako zdarzenia konwersji.

Ważna uwaga: Domyślnie większość raportów w GA4 nie zawiera wskaźników Engagement Rate i Bounce Rate. Aby wyświetlić te metryki w raportach, należy dostosować raport.

Tabela porównawcza UA vs. GA4

Pozostałe wpisy

które moga Cię zainteresować

Skuteczna reklama produktów dzięki wykorzystaniu influencer marketingu

Marketing influencerów stał się istotnym elementem współczesnej promocji produktów w świecie cyfrowym, oferując efektywne metody docierania do odbiorców. Wraz z rosnącym wpływem mediów społecznościowych, znani i cenieni influencerzy stają się kluczow...

Prospecting, czyli sztuka pozyskiwania klientów

Pozyskiwanie klientów to wyzwanie wymagające szczególnej umiejętności, zwłaszcza w kontekście wzrastającej konkurencji i dynamicznie zmieniających się gustów konsumentów. Kluczowe jest tutaj zarówno umiejętne budowanie relacji, jak i zdolność do szyb...

Jak promować się w internecie po rebrandingu?

Czy niedawno przeprowadziłeś rebranding swojej firmy? Gratulacje! Teraz nadszedł czas, aby zwiększyć widoczność twojej marki online i przyciągnąć większą liczbę klientów. Kluczowe jest tu zastosowanie takich narzędzi jak SEO, Google Ads i kampanie w ...

Opinie naszych klientów

Przeczytaj, co mówią o nas inni

BLOG
fb
ln
yt