Kontakt

Skontaktuj się z nami

DLA
REKLAMODAWCÓW

Klient indywidualny:
Mateusz Jeżyk
m.jezyk@inis.pl | tel.: 504 146 300
Agencje i domy mediowe:
Jacek Konsek
jacek@inis.pl | tel.: 535 679 748

DLA
WYDAWCÓW

Wydawcy e-mail:
mailing@inis.pl
Wydawcy display:
display@inis.pl

DLA KLIENTÓW SYSTEMU
E-MAIL MARKETINGOWEGO

Mateusz Jeżyk
m.jezyk@inis.pl | tel.: 504 146 300

Formularz kontaktowy

Napisz do nas. Bardzo chętnie nawiążemy z Tobą kontakt.

Administratorem Państwa danych osobowych są INIS sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 35a, NIP: 6423128785, e-mail: IOD@inis.pl.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000),

Państwa dane będą przetwarzane w celu wskazanym przez Państwa w formularzu.

Macie Państwo możliwość dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, do przenoszenia danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji celu, w którym zgoda została wyrażona.

Konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych brak możliwości odpowiedzenia na pytanie zadane za pomocą formularza

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Nie będzie stosowany wobec nich mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Odbiorcami moich danych osobowych mogą być:

  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
  • podmioty świadczące na rzecz Administratorów usługi audytowe;
  • organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji wyżej wymienionych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail IOD@inis.pl

Siedziba główna
INIS sp. z o.o.
44-200 Rybnik
ul. Kościelna 6
biuroinis.pl
Oddział Warszawa
INIS sp. z o.o.
00-132 Warszawa
ul. Grzybowska 2 lok. 34

Inspektor Ochrony Danych: Gniewosz Marciniak, adres e-mail: iodinis.pl