Projekty Unijne

bannerwww
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W związku z wygraniem konkursu ofert organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, informujemy o uzyskaniu dofinansowania na realizację Projektu ” Wdrożenie w INIS platformy B2B do współpracy elektronicznej, bazującej na systemie SAP ” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.