FAQ – E-mail Marketing

Wiele informacji w jednym miejscu

To jedna z form marketingu bezpośredniego. Coraz więcej firm w swoich strategiach reklamowych stosuje e-mail marketing jako jeden z najskuteczniejszych środków pozyskiwania nowych i wiązania dotychczasowych klientów. E-mail marketing jest wyjątkowo efektywny, zarówno pod względem finansowym, jak i skuteczności w docieraniu do odbiorcy. Efektywność mailingu jest nieporównywalna z żadną inną formą marketingu: użytkownik systemu może dokładnie ustalić, jaka ilość e-maili dotarła do odbiorców, jaka ich część została otwarta oraz ilu adresatów kliknęło w link.
Wykorzystując e-mail marketing w bieżącej działalności przedsiębiorstwa czy organizacji, mamy możliwość prostej i – co najważniejsze – szybkiej komunikacji. Jest przydatny we wszystkich sytuacjach wymagających przekazania ważnej informacji dużej grupie osób w określonym czasie, np. w kampaniach reklamowych, w komunikacji z obecnymi klientami, przyszłymi klientami, partnerami, pracownikami, w prowadzeniu programów lojalnościowych. Spośród wielu zadań realizowanych przy wykorzystaniu systemu INIS, można wymienić takie jak:

 

 • informowanie o akcjach promocyjnych,
 • wysyłanie newsletterów, biuletynów informacyjnych,
 • informowanie o ważnych wydarzeniach w działalności firmy, np. zakup maszyn,
 • prowadzenie programów lojalnościowych/partnerskich,
 • wysyłanie życzeń urodzinowych, świątecznych.
Za pomocą newsletterów informujemy klientów o nowych produktach i usługach, które pojawiły się w ofercie. Przekazujemy wiadomości o promocjach i wyprzedażach. Nasze newslettery zawierają również inne – ważne dla klientów – informacje, jak choćby wskazówki dotyczące użytkowania wybranych produktów. Dzięki temu są doskonałym narzędziem sprzedaży i budowy lojalności konsumenckiej.
Co istotne, newslettery docierają do konsumentów nawet wtedy, gdy nie odwiedzają oni regularnie strony www. Znacząco obniżają koszty i usprawniają komunikację ze wszystkimi grupami odbiorców, skupionymi wokół firmy i marki: klientami, dziennikarzami, partnerami biznesowymi, inwestorami, pracownikami i użytkownikami serwisów internetowych.

Korzyści płynących z używania systemu INIS w celach e-mail marketingowych jest wiele. Firma korzystająca z systemu nie musi inwestować w dodatkowy specjalistyczny sprzęt komputerowy i jego serwis, ponieważ należy to do kompetencji usługodawcy. System oraz baza danych utrzymywane są na zabezpieczonych serwerach dostawcy, a użytkownik łączy się i korzysta z systemu za pośrednictwem Internetu z dowolnego miejsca na świecie.
Używanie systemu INIS pozwala na wyeliminowanie takich mankamentów, jak wysyłanie wiadomości, która w polu „Do” ma wpisane kilkadziesiąt różnych osób lub też „Undisclosed-recipients”. INIS stwarza możliwości zaprogramowania czasu wysyłki, wysyłania profesjonalnych wiadomości w formacie HTML.
System INIS pozwala kontrolować efekty poszczególnych wysyłek, a także śledzić tempo, w jakim przyrasta baza adresowa. System raportuje m.in. ilość otwartych maili z określeniem dokładnej daty i godziny otwarcia, skuteczność kampanii wyrażonej wskaźnikiem CTR, jak również ilość kliknięć w poszczególne linki. System oblicza także procent zwrotów oraz dokładnie je analizuje, informując o powodach niedostarczenia wiadomości.
Zbieranie nowych adresów dla celów e-mail marketingowych wiąże się często z wykorzystywaniem mechanizmu double opt-in. W przypadku stosowania tego mechanizmu, użytkownik, który chce się zapisać na listę adresową musi po pierwsze (single opt-in) wpisać swój adres na listę subskrypcji, a następnie potwierdzić zamieszczone w formularzu dane poprzez kliknięcie w link znajdujący się w mailu z prośbą o potwierdzenie danych (double opt-in). W momencie kiedy dane zostaną potwierdzone, osoba ta będzie mogła otrzymywać informacje, przeznaczone dla osób z tej listy wysyłkowej, na którą próbowała się zapisać.
Jeżeli chcemy zmienić hasło dostępu do konta, należy wejść w ustawienia podstawowe konta i w polu „Nowe hasło” oraz „Powtórz nowe hasło” należy wprowadzić nowe wartości i kliknąć przycisk „Zapisz”.”
Poprawne wprowadzenie parametrów nadawcy e-maila jest istotną czynnością w procesie planowania wysyłki mailingowej. Aby dobrze zdefiniować wszystkie pola, należy wiedzieć, co oznaczają odpowiednie rubryki:
Nadawca e-maila – to treść, która pojawi się w polu „Nadawca” w programie pocztowym adresata, do którego wysyłamy e-mail;
E-mail nadawcy – Adres e-mail, z którego subskrybent otrzyma wiadomość;
Ustawione „Reply-To” – pod ten adres subskrybent, wybierając w programie pocztowym opcję „Odpowiedz”, wyśle e-mail zwrotny na otrzymaną od Ciebie wiadomość;
Tytuł (subject) e-maila – to treść, która pojawi się w polu „Temat” w programie pocztowym adresata, do którego wysyłamy e-mail.

Importując adresy do systemu, należy ustawić status: „ZAPISANY BRAK WERYFIKACJI” – tylko do adresów z takim statusem możliwe jest zrealizowanie wysyłki weryfikującej. W przypadku gdy adresy są już w systemie, należy wejść do działu „Adresy”, wybrać grupę adresową, zaznaczyć wszystkie adresy w danej grupie i wybrać opcję „Zmień status”, a następnie „ZAPISANY BRAK WERYFIKACJI”. Do tak wybranej grupy należy zrealizować wysyłkę. Przeprowadzamy wysyłkę uzupełniając pola: „Nadawca e-maila”, „E-mail nadawcy”’ „Tytuł e-maila”. Szczególnie ważny jest tytuł, który jednoznacznie powinien informować odbiorcę, że to wysyłka weryfikująca, a nie informacja handlowa. Wyniki naszej wysyłki będą dostępne po kilku dniach. Musimy po prostu poczekać aż zainteresowane osoby klikną w link aktywacyjny i ta informacja odnotuje się w systemie.

Pierwszym krokiem w celu skorzystania z personalizacji jest posiadanie odpowiednich cech w szczegółach adresów e-mail. Jeśli chcemy zastosować zaawansowaną personalizację z uwzględnieniem cechy, która nie jest zdefiniowana w ustawieniach standardowych, powinniśmy nadać nazwę odpowiedniej cesze w dziale „Ustawienia Konta/Rozszerzone”. Po zdefiniowaniu odpowiednich cech oraz poprawnym zaimportowaniu bazy adresowej, można rozpocząć przygotowywanie spersonalizowanej wysyłki mailingu. Zastosowanie personalizacji w systemie INIS polega na wybraniu z „Edytora” odpowiedniej cechy adresu np. %prop1% (cecha nr 1), która po wysyłce automatycznie zamieni się na wartość podaną w cesze każdego adresu. Co ważne, personalizację można również zastosować w tytule, stosując wartość odpowiadającą konkretnej cesze.

KKorzystanie z komunikatów subskrypcji jest możliwe po uprzednim wygenerowaniu formularza subskrypcji w postaci kodu HTML i podpięciu na stronie internetowej.
W systemie INIS można wygenerować formularz na dwa sposoby:

 • Sposób 1: Wygenerowanie formularza z poziomu Adresy/Subskrypcje – pozwala wygenerować formularz i określić w systemie jedną lub kilka grup, do których mają odkładać się adresy e-mail oraz cechy, które chcemy uzyskać od naszych subskrybentów;
 • Sposób 2: Wygenerowanie formularza z poziomu Adresy/Grupy/Subskrypcje/Dodaj – gdzie możemy wygenerować formularz dla konkretnej grupy i zdefiniować dla niej komunikaty subskrypcji.

Zapisany i potwierdzony – status ten pojawia się, kiedy subskrybent wpisał swój adres e-mail do formularza subskrypcji w celu otrzymywania newslettera oraz kliknął w link potwierdzający, który pojawił się w jego skrzynce adresowej.
Adres zablokowany – status ten oznacza, że żadne mailingi nie będą wysyłane na te adresy. Nie można zaktualizować adresów zablokowanych podczas importu, trzeba to zrobić ręcznie.
Zapisany niepotwierdzony – status ten oznacza, że osoba zapisała się w formularzu subskrypcji w celu otrzymywania newslettera, lecz nie potwierdziła tego poprzez kliknięcie w link potwierdzający, który znalazła w swojej skrzynce adresowej.
Zapisany brak weryfikacji – status ten posiadają adresy, które zostały zaimportowane lub dopisane do systemu, ale nie zostały do nich wysłane e-maile weryfikujące. Nie wiemy więc, czy osoby te wyraziły chęć otrzymywania newslettera. Zatem kolejnym etapem jest wysłanie maila weryfikującego. Warto podkreślić, że tylko do adresów posiadających taki status można wysłać maila weryfikującego.
Chęć wypisania – status taki posiadają adresy, których użytkownicy nie są zainteresowani dalszym otrzymywaniem mailingów. Jednak status ten, w przeciwieństwie do zablokowanego, można zmienić podczas importu.
Zablokowany ze względu na zwroty – jeśli podczas realizowania kampanii mailingowych czterokrotnie będziemy mieli do czynienia ze zwrotami twardymi (np. błąd w adresie e-mail, wcześniejsze usunięcie adresu e-mail z serwera, nieistnienie serwera), wówczas adres uzyska taki statusu.

 

W tym celu należy przejść do działu „Statystyki” i wybrać sekcję „Wysyłki” oraz określić zakres czasowy, w którym była realizowana interesująca nas kampania. Jeżeli mailing został wysłany ponad 30 dni temu, należy określić zakres wyświetlania danych na 2 miesiące. Po ukazaniu się wysyłek w kolumnie „Otwarte” możemy sprawdzić, ile osób zapoznało się z naszą wiadomością e-mail.
tatystyki adresowe pozwalają sprawdzić informacje na temat posiadanej bazy w systemie INIS. Dzięki tej funkcjonalności można sprawdzić liczbę nowych subskrybentów w zdefiniowanym okresie, a także przeanalizować liczbę wypisanych, dopisanych czy niepotwierdzonych rekordów.
Informacje te można znaleźć w dziale „Statystyki” w sekcji „Adresy”. Wybierając interesujący nas przedział czasowy, można sprawdzić informacje dotyczące:

 • nowych subskrybentów,
 • adresów niepotwierdzonych,
 • adresów wypisanych,
 • adresów z importu,
 • adresów dopisanych ręcznie.
Dzięki statystykom domenowym można dowiedzieć się, która domena przeważa wśród naszych odbiorców. Procentowa klasyfikacja oraz wykres kołowy przedstawiają najbardziej popularne domeny spotykane w naszym kraju. Statystyki te pełnią przede wszystkim funkcję informacyjną.
Statystyki te pokazują programy pocztowe, z których korzystają odbiorcy e-maili wysyłanych z systemu INIS. W tym przypadku również można dowiedzieć się nieco więcej na temat adresatów e-mailingów i przekonać się na przykład, czy więcej wiadomości jest odbieranych za pomocą klientów pocztowych, np. Outlook  czy serwisów dostępnych online.
Opłata za korzystanie z system INIS w wersji dla firm jest uzależniona od ilości zgromadzonych adresów e-mail w bazie adresowej. Oznacza to, że ilość wysyłek jest nielimitowana i można realizować je codziennie. Aktualny cennik systemu jest dostępny w zakładce „email marketing„.
INIS zintegrowany jest z systemem płatności PayU, dzięki któremu można zrealizować darmowy przelew z kilkunastu różnych banków. W celu dokonania opłaty, należy zalogować się do systemu INIS i wejść do działu „Ustawienia”, a następnie do sekcji „Płatności”. Tam wystarczy wybrać interesujący nas plan cenowy, czyli liczbę rekordów, jaką planujemy  zgromadzić w koncie. Następnie należy kliknąć przycisk „Doładuj konto”, który przekieruje nas do sekcji, gdzie określimy okres, na jaki chcemy opłacić konto.
Z chwilą gdy na koncie nie ma już środków, a nastąpi miesięczne obciążenie konta – czyli pobranie kolejnej opłaty abonamentowej – konto zostaje zablokowane, a dostęp do systemu e-mailingowego ograniczony. Oznacza to, że nie można realizować wysyłek ani sprawdzać statystyk poprzednich wysyłek. Cały czas natomiast dostępny jest moduł płatności w „Ustawieniach konta”, gdzie należy dokonać zaległej opłaty abonamentowej. Wpływ środków spowoduje automatyczne odblokowanie konta.