BLOG

Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

OPIS PROJEKTU
Dotacja na kapitał obrotowy dla INIS sp. z o.o. w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

CELE PROJEKTU
Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa INIS sp. z o.o
 
PLANOWANE EFEKTY
Planowanym efektem jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa INIS sp. z o.o.  w okresie na jaki udzielona została dotacja, tj. od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 102 665,13 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 13/100).

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 102 665,13 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 13/100)  .

Instytucja Pośrednicząca przyznała INIS sp. z o.o. dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 102 665,13 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 13/100), co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH.
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 102 665,13 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 13/100).

 

Pozostałe wpisy

które moga Cię zainteresować

Aktualizacja panelu Wydawcy #1

To zarazem pierwszy wpis na blogu o nowościach w systemie INIS dla Wydawców oraz duży update w panelu Wydawcy od czasu wdrożenia nowego systemu INIS. Sprawdź co nowego wprowadziliśmy do systemu:

Udostępnienie do publicznej wiadomości Planu połączenia spółki INIS SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku ze spółką CASHBACK SERVICES SP. Z O.O.

Udostępnienie do publicznej wiadomości Planu połączenia spółki INIS SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku ze spółką CASHBACK SERVICES SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku

API systemu mailingowego INIS jest już dostępne!

Oddaliśmy w ręce naszych klientów nową, bardzo istotną funkcjonalność. Dzięki API, o którym mowa, klienci mogą teraz połączyć system mailingowy INIS ze swoim systemem.

Opinie naszych klientów

Przeczytaj, co mówią o nas inni

BLOG
fb
ln
tw
yt
ig
eu